• Foto_24-09-16_14_24_56_2.jpg
  • Foto_25-09-16_11_17_39_2.jpg
  • Irma.jpg

Missie:

Doelstelling

Het is onze missie om voornamelijk kansarme kinderen in Bosnië-Herzegovina een betere thuissituatie te bieden, zodat de kinderen een gezonde, veilige en gelukkige toekomst tegemoet kunnen gaan. Dit willen wij realiseren door ieder jaar een aantal kleine gerichte projecten op te zetten voor het kind of gezin in Bosnië-Herzegovina.


Normen en waarden

Hierbij moet 100% van het door de donateur geschonken bedrag naar het gekozen project of doel gaan. De hulp moet plaatsvinden met respect voor het kind of gezin. Zoveel mogelijk dient de plaatselijke economie betrokken te worden in de hulpverlening. De communicatie naar donateurs en overige betrokken personen is eerlijk en oprecht.


Vrijwilligers

Vrijwilligers die werk verrichten namens 2Bchild moeten voldoening halen uit het werk en de tijd die eraan besteed wordt. Er wordt gewerkt met Nederlandse en lokale vrijwilligers en professionals. Door te werken met ervaren vrijwilligers en professionals, alsmede door het bezoeken van de projecten op locatie, kennen wij de situatie persoonlijk en kunnen daardoor heel gericht hulp bieden.


Organisatie

Wij blijven daarbij een transparante, overzichtelijke organisatie met hulp aan kind en gezin als primaire doelstelling.