• rsz_img_0431.jpg

Vrijwilligers

“Als vrijwilliger krijg ik energie van een groep mensen die vanuit hun hart en met veel plezier samenwerken met elkaar en daarbij een gezamenlijk doel nastreven, kinderen helpen aan een betere toekomst in Bosnië”. (Nancy van Bekkum)

Het bestuur wordt ondersteunt door vrijwilligers bij verschillende activiteiten. Daarnaast gaat een groot deel van hen mee naar de bezoeken in Bosnië. Ook leveren zij een belangrijke bijdrage bij allerhande ondersteunende zaken als PR, het opstellen van het beleidsplan, het meehelpen schrijven van de website, het maken van nieuwsbrieven voor donateurs en het organiseren van acties.


Klankbordgroep

Sinds oktober 2017 heeft een groep vrijwilligers plaats genomen in 'de klankbordgroep'. Zij adviseren het bestuur en zorgen ervoor dat 2Bchild haar doelen kan realiseren. Zo worden er samen ideeën, meningen, visie en kennis gedeeld. De klankbordgroep komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar.


Vrijwilligers in Bosnië

Naast vrijwilligers in Nederland heeft 2Bchild ook een aantal actieve vrijwilligers in Bosnië die helpen met informatie over de kinderen, scholen of gezinsvervangend tehuis. Zij staan in direct contact met ons en regelen lokaal ook hulp door het jaar heen. Zij maken 2Bchild slagvaardig.


Dick Haarsma (Voorzitter)

"2Bchild is een vrijwilligersorganisatie die op komt voor het kind in Bosnië en daar voel ik mij zeer verbonden mee."

In 2008 ben ik samen met Tjiska gastouder geweest voor twee kinderen uit Bosnië via Pax Kinderhulp. Sinds 2009 ben ik naar Bosnië gegaan om daar de kinderen te ontmoeten die ik in huis heb gehad. Op dat moment ging er bij mij een knop om. Hoe kan ik deze mensen helpen om een normaal bestaan op te bouwen in hun eigen omgeving met de middelen die in Bosnië verkrijgbaar zijn? Ik vind het geweldig om mij in te zetten voor 2Bchild om er een goed draaiende organisatie van te maken zowel hier in Nederland maar vooral in daden in Bosnië.


Erika van Schooten (Secretaris)

"Ik heb mij de Bosnische taal eigen gemaakt omdat ik de communicatie met de kinderen heel belangrijk vind."

Samen met Erwin heb ik in totaal 13 kinderen en 6 begeleiders uit Bosnië bij ons thuis, voor een vakantie, onderdak kunnen geven. Wij hebben in de loop der jaren Bosnië goed leren kennen. Al vele jaren verzorgen wij voor een aantal kinderen kleinschalige hulp. Binnen 2Bchild verzorg ik meestal de communicatie met Bosnië. Ook heb ik, als ervaringsdeskundige, een boek geschreven. Dit wordt als handleiding gebruikt voor nieuwe gastgezinnen, Dit boek is hier verkrijgbaar.

Erwin van Schooten (Penningmeester)

"Een klein verschil maken geeft al een enorme voldoening."

Naast het feit dat ik gastouder was bij Pax Kinderhulp Amersfoort (2004-2014) ben ik ook actief in het bestuur geweest. Omdat 2BChild een kleine stichting is moet er door een klein team veel werk worden verricht. De steun van vrijwilligers, kennissen, vrienden en belangstellenden doet mij erg goed. Het is best bijzonder dat 2BChild in staat is om het leven van kinderen in Bosnië met regelmaat wat plezier, gemak of inhoud te geven. Dat maakt het voor mij meer dan de moeite waard.

Voor de bestuursleden en alle vrijwilligers (ook degenen die niet deelnemen aan reizen naar Bosnië) is extern een vertrouwenspersoon beschikbaar. Iedere vaste vrijwilliger krijgt een document met aanvullende gegevens over de vertrouwenspersoon toegestuurd. In het beleidsplan wordt hier nader op in gegaan.


Wilt u zich ook inzetten voor ons? Neem dan contact met ons op.