• IMG_1517.JPG
  • IMG_2938_2.JPG

Contactadres

Stichting 2Bchild

Jeneverbes 29

3823 CE Amersfoort


Voorzitter

Dick Haarsma

tel. 033 4567757

Vicevoorzitter

Stephan van den Hoven

tel. 033 4613798

Penningmeester

Erwin van Schooten

tel. 06 10883986

Secretaris

Erika van Schooten

tel. 033 4562027